Sennepsfrøskolen

Sennepsfrøskolen er en privat barne- og ungdomsskole som gir kvalitetsutdanning, matsikkerhet og helsehjelp til 500 barn som ellers ikke ville hatt tilgang til det på Madagaskar. 

Vi har gitt 12 500 barn og unge utdanning siden 1994!Nyheter

Økt IT-kompetanse hos elever begynner med økt IT-kompetanse hos lærerne. Da vi lette etter skoler med undervisningsopplegg som vi kunne hente inspirasjon fra i vår, fant vi frem til en imponerende amerikans organisasjon som heter TechLit Africa som gir digitalt utdanning til kenyanske skolebarn.

Mandag 4. september markerte starten på det nye skoleåret på Sennepsfrøskolen. Dette året har vi 500 elever i alderen 5 til 18 år, og vi innvier en helt ny barnehageavdeling.

Eksamensdagen har alltid vært nervepirrende for studenter, men for fire stipendiater fra Sennepsfrøskolen skulle VG3 eksamenen på Lycee André Resampa ta en ekstra uventet og vond vending 19 juli i år.

9 fokusområder på Sennepsfrøskolen


Kvalitetsundervisning

97% av gassiske lærere mangler formell lærerskoleutdannelse. Lærerne på Sennepsfrøskolen får 3 års lærerutdanning, noe som bidrar til at eksamensresultatene på Sennepsfrøskolen er blant de beste i landet.

Kantine

Uten mat og drikke, duger helten ikke. Hver formiddag serveres et næringsrikt måltid mat basert på mais, soja og grønnsakter som dyrkes gjennom skolens eget skolegårdsprosjekt, Kanaan.

Bibliotek

Skolens bibliotek er blitt til etter inspirasjon etter besøk på Nylund skole i Stavanger. Her er bøker på gassisk, fransk og engelsk, og projektor for filmvisning. Alle elevene har to timer på biblioteket i uka hver. 

IT-undervisning

Skolen gir undervisning i grunnleggende digitale ferdigheter og kunnskaper. Elevene på ungdomsskoletrinnet bruker to timer i uka på IT-undervisning.

Skoletur

For å motivere elever til å fullføre skolen, reiser avgangsklassen på skoletur til kysten hvert år. Dette er et viktig tiltak for å forhindre barneekteskap og frafall fra undervisningen.

Julefest

Julefesten er årets største happening på skolen. Elevene forbereder dansenummer og skuespill, og spiser et festmåltid i felleskap på skolens sportsarena. De mest utsatte familiene får ekstra mat utdelt til jul.

Kulturell utveksling

Mange barnehagelærer- og lærerstudenter fra universiteter og høyskoler i Norge har utenlandspraksisen med fire ukers opplegg på skolen. 

Yrkesutdanning

Yrkesopplæring kan være den beste måten å styrke unge gassere på og bryte fattigdomssirkelen. Praktiskrettet yrkesopplæring gir både gutter og jenter ferdighetene og kunnskapen de trenger for å lykkes i spesifikke yrker.

Stipendordninger

Skolen har et spesielt program som støtter videregående utdanning for jenter. Dette kan hjelpe dem til å sikre seg godt betalte jobber og løfte seg selv og familiene sine ut av fattigdom.

vil du bidra?