Sennepsfrøskolen

Sennepsfrøskolen er en privat barne- og ungdomsskole som når ut til 500 av de mest sårbare barna i Antsirabe, Stavangers vennskapsby på Madagaskar. Skolen gir kvalitetsutdanning, matsikkerhet og helsehjelp til barn som ellers ikke ville hatt tilgang til det. 

FNs Barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til utdanning, og vi vet at utdanning er nøkkelen til å løfte fremtidens generasjoner ut av fattigdom.

Vi har gitt 12 500 barn og unge utdanning siden 1994!Nyheter

Tirsdag kveld 6. februar samlet en engasjert gruppe mennesker seg i Varden Kirke for å delta på årsmøtet til Støtteforeningen.

24 møtte opp fysisk, og fire deltok via video-call på Messenger; Noro og Faniry fra Sennepsfrøskolen, og Lea og Tuva fra KVS-Lyngdals misjonsprosjekt. Det ble en flott kveld preget av refleksjon over året som gikk, og...

Noro's drøm om at griseavl skal bidra til skolens driftskasse er i ferd med å gå i oppfyllelse. 20 vaksinerte smågris har nettopp flyttet inn i grisehuset på Kanaan.

9 fokusområder på Sennepsfrøskolen


Kvalitetsutdanning

97% av gassiske lærere mangler formell lærerskoleutdannelse. Våre lærere har 3 års lærerutdanning, noe som bidrar til at eksamensresultatene på Sennepsfrøskolen er blant de beste i landet.

Kantine

Uten mat og drikke, duger helten ikke. Hver formiddag serveres et næringsrikt måltid mat basert på mais, soja og grønnsakter som dyrkes på skolens eget skolegårdsprosjekt, Kanaan.

Bibliotek

Skolens bibliotek er blitt til etter inspirasjon etter besøk på Nylund skole i Stavanger. Her er bøker på gassisk, fransk og engelsk, og prosjektor for filmvisning. Alle elevene har to timer på biblioteket i uka hver. 

IT-undervisning

Skolen gir undervisning i grunnleggende digitale ferdigheter og kunnskaper. Elever fra 5. klasse og oppover har to timer IT-undervisning i uka.

Yrkesrettet

Yrkesopplæring kan være den beste måten å styrke unge gassere på og bryte fattigdomssirkelen. Skolen tilbyr praktiskrettet yrkesopplæring innen IT, fremmedspråk og industriell søm.

Stipendordninger

Skolen har et spesielt program som støtter videregående utdanning for jenter. Dette kan hjelpe dem til å sikre seg godt betalte jobber og løfte seg selv og familiene sine ut av fattigdom.

Kulturell utveksling

Mange barnehagelærer- og lærerstudenter fra universiteter og høyskoler i Norge har utenlandspraksisen med to til fire ukers opplegg på Sennepsfrøskolen. 

Skoletur

For å motivere barna til å fullføre skolen, reiser avgangsklassen på skoletur til kysten hvert år - et viktig tiltak for å forhindre barneekteskap og frafall fra undervisningen.

Julefest

Julefesten er årets største happening på skolen. Elevene forbereder dansenummer og skuespill, og spiser et festmåltid i felleskap på skolens sportsarena. De mest utsatte familiene får ekstra mat utdelt til jul.

Noen av våre støttespillere og samarbeidspartnere

vil du bidra?