Ofte stilte spørsmål

1. Hva er Sennepsfrøskolen?

Sennepsfrøskolen heter egentlig Ecole Privée Voantsinapy (voantsinapy er gassisk for "sennepsfrø") og er en kombinert barne- og ungdomsskole på Antsirabe, Madagaskar.  

Skolens grunnlegger Razafy oppkalte skolen etter lignelsen om sennepsfrøet da hun tok i mot de første 50 elevene i 1994. 

På samme måte som sennepsfrøet blir til et stort tre fuglene kan bygge reir i, har skolen utviklet seg til å bli en betydningsfull og inkluderende utdanningsinstitusjon med plass til mange.  

2. Hva med Støtteforening for skoler på Madagaskar?

Støtteforening for skoler på Madagaskar er en frivillig, ideell organisasjon i Norge som har organisert fundraising- og informasjonsarbeidet for skolen siden den ble etablert i 1994.

Foreningens arbeid er basert på frivillighet (ulønnet arbeid) for å holde administrasjonskostnaden på er minimum. Foreningen lønner 27 ansatte på Sennepsfrøskolen i ulike stillinger fulltid, og en stort antall sesongarbeidere på gården.

Foreningens mål er å hjelpe barn fra særlig utsatte oppvekstmiljøer ut av fattigdommen gjennom utdanning og tilegning av praktisk yrkeskompetanse. 

3. Hvem får skoleplass?

Sennepsfrøskolen prioriterer foreldreløse barn, barn som bor hos eneforsørger, og barn som kommer fra utfordrende hjemmemiljøer med alkoholmisbruk og omsorgssvikt. 

Samtidig er det viktig for rektor Noro å skape et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø på skolen. Derfor holder vi av en liten andel skoleplasser for barn som ikke tilhører disse spesifikke kategoriene for å unngå å skape en "ghetto". 

Skolepenger baseres på behovsprøving. Barn fra de mest ressurssvake familiene går gratis gjennom hele skoleløpet, og barn fra de mer ressurssterke familiene betaler en sumbolsk sum i registreringsavgift. Denne summen er alltid lavere enn på offentlige skoler. 

4. Hvilke programmer er knyttet til skolen?

Sennepsfrøskolen er først og fremst en privat barne- og ungdomsskole som følger den nasjonale læreplanen på Madagaskar. I tillegg til vanlige fag, har skolen økt fokus på IT og fremmedspråkundervisning fra og med 5. klasse. Skolen har eget bibliotek med organisert leksehjelp, romslig sportsplass og eget skolegårdsbruk på 100 mål.

Den største forskjellen på Sennepsfrøskolen og andre gassiske skoler, er at lærerne har lærerutdannelse, og at de også fungerer som sosialarbeidere. De gjør undervisningen så engasjerende og inkluderende for elevene at vi har en frafallsrate på under 1%. 

Alle elever får et næringsrikt måltid mat til dagen. Barna får også jevnlig sjekk av lege, og medisinsk hjelp når det er behov for det. Alle elever får utdelt klær to ganger i året. Vi legger vekt på å gjøre skoletiden på Sennepsfrøskolen ekstra spesiell med årlige arrangementer som julefest, utflukter og skoletur for avgangselevene.

Sommeren 2024 utvider vi til å inkludere praktiskrettede yrkeskurs innen IT, industriell søm og naturbruk for avgangselever ved Sennepsfrøskolen.  

5. Hva går pengene til?

Penger som samles inn til Sennepsfrøskolen går til lærerlønninger, skatt og trygd; faste driftskostnader som strøm, internett og drift av nettsider; gjødsel, såkorn og diverse knyttet til matproduksjonen på Kanaan, mat, klær, julefeiring, yrkesutdanning, julefest, og studietur.  

6. Hvordan kan jeg støtte arbeidet?

Du kan støtte arbeidet ved Sennepsfrøskolen med en éngangsgave via VIPPS, eller du kan bli fast giver gjennom AvtaleGiro via denne linken. 

Vi søker om å bli godkjent i gavefradragsordningen til Skatteetaten, og håper å kunne tilby skattefradrag for alle gaver over 500 kr/år fra og med 2024.