Oppsummering fra årsmøtet 06.02

07.02.2024

Tirsdag kveld 6. februar samlet en engasjert gruppe mennesker seg i Varden Kirke for å delta på årsmøtet til Støtteforeningen.

24 møtte opp fysisk, og fire deltok via video-call på Messenger; Noro og Faniry fra Sennepsfrøskolen, og Lea og Tuva fra KVS-Lyngdals misjonsprosjekt. Det ble en flott kveld preget av refleksjon over året som gikk, og fremtidsrettet planlegging.

Velkomst og tilbakeblikk

Karianne åpnet årsmøtet med å ønske velkommen og takke for støtten i året som gikk. Det ble reflekterte over det travle året 2023 har vært både for Sennepsfrøskolen og for styret. Flere store prosjekter har blitt initiert siden forrige årsmøte. Blant disse er Noro's plan om å starte griseproduksjon for å generere inntekter til skolen. Det ble også påpekt hvordan denne satsningen, samt støtten fra Grieg Foundation åpnet dører for samarbeidet med KVS-Lyngdal som samler inn penger til utbygging av Sennepsfrøskolen for å huse nye, yrkesrettede utdanningstilbud for alle elever.

Karianne forsikret deltakerne om at til tross for flere nye satsninger, forblir kjernevirksomheten til Sennepsfrøskolen uforandret: Vi skal tilby kvalitetsutdanning til sårbare barn som ellers ikke ville hatt tilgang til det. 

- Samtidig har vi i styret signert på vedtekter som sier at foreningens formål er å bidra til fattigdomsbekjempelse gjennom utdanning på Madagaskar. Og for at utdanningen vi tilbyr på Sennepsfrøskolen skal bidra til at elevene skal ha en reell mulighet til å finne seg arbeid etter endt utdanning, må vi ruste dem med konkrete ferdigheter som gjør dem ettertraktet i arbeidsmarkedet, sa Karianne.

Prosjektbesøk og erfaringer

Gro fortalte fra besøket på skolen i oktober i fjor, da hun fulgte opp IT og fremmedspråk-prosjektet som støttes av Grieg Foundation. Faniry er ansvarlig for engelsk - undervisningen og Fenohasina for IT - opplæringen.

Gro, som jobber som lærer, fortalte om utstrakt bruk av samarbeidslæring og en muntlig tilnærming som gode metoder på Sennepsfrøskolen, og observerte at både elever og lærere er med på kompetansehevingen. I løpet av Gros besøk ble det også prioritert å bruke tid på profesjonsfellesskapet for å styrke sosiale og faglige relasjoner mellom ansatte.

Økonomi og organisatoriske endringer

Judit presenterte regnskapet for 2023, som viste at foreningen hadde gått i overskudd. I presentasjonen av budsjettet for 2024 har vi ikke har tatt med eventuell gevinst fra griseprosjektet, i og med at vi er i første fase av piloten.

Lærerstaben er økt fra 24 til 28, inkludert to vaktmenn grunnet økte verdier både på skolen og på gårdsbruket. Vi har plassert sparepenger på innskuddskonto, noe som har gitt oss betydelig økte renteinntekter - 5 ganger mer enn i 2022.

Et hovedpunkt på agendaen var Bernts presentasjon av hvorfor foreningen nå endrer organisasjonsform fra forening til stiftelse.

Han pekte på behovet for en mer formell struktur etter en større testamentarisk gave fra to av foreningens trofaste givere, samt at denne organisasjonsendringen åpner nye muligheter for å oppnå innpass under Gavefradragsordningen. Dette er noe styret har jobbet med i flere omganger, og blir igjen styrets hovedprioritering for det kommende året. 

Endring fra forening til stiftelse skal sikre langsiktighet og bedre forvaltning av kapital og avkastning.

KVS-Lyngdals misjonsprosjekt

Lea og Tuva fra KVS-Lyngdal delte inntrykk fra prosjekturen sin i desember, og opplevelser som har gitt dem stor motivasjon til å fortsette innsamlingsaksjonene sine på Sørlandet. Målet er å samle inn nok penger til å realisere to påbygg som skal huse de nye yrkesfaglinjene, og vi venter spent på totalsummen som vil være klar midt i mai måned.

Spleis: Sennepsfrøskolen trenger landbruksmaskiner!

Avlutningsvis oppfordret vi deltakerne til å bli med å spleise på innkjøp av 7 nye landbruksmaskiner til effektivisering av gårdsdriften på Kaanan. Spleisen løper til 7. mars, og du kan bidra ved å klikke  på bildet under.

Alternativt kan du velge kategorien "Spleis for landbruksmaskiner" i VIPPS-appen din: Søk opp "Sennepsfrøskolen", eller bruk VIPPS-nummer 546840.

Tusen takk!