nyheter

Hei! Karianne fra Støtteforeningen til Sennepsfrøskolen her. Jeg har vært den nye styreleder i foreningen siden 07. februar i år, og ønsker å hilse på deg som leser dette, enten du var tilstede på årsmøtet da nytt styre ble valgt, eller du ikke har fått med deg endringen i styret enda!

Tendry's historie er et eksempel på hvordan drømmer kan gå i oppfyllelse gjennom utdanning, språkkunnskaper, et støttende nettverk og en skikkelig dose stå-på-vilje.

Madagaskar står overfor betydelige utfordringer når det gjelder å gi tilgang til grunnutdanning. I følge UNICEF fullfører bare ett av tre gassiske barn grunnskole-utdanningen sin, og jenter er spesielt vanskeligstilt.

Stiftelsen Grieg Foundation i Bergen gir 130.000 i støtte til prosjektet "Økt digital kompetanse og språkkunnskaper på Sennepsfrøskolen"! Målet med prosjektet er å utstyre elevene med verdifulle ferdigheter som kan gi jobbmuligheter etter endt skolegang.

Hafrsfjord Rotaryklubb (tidligere Gandsfjord Rotaryklubb) øker antall jenter som får stipend til videregående skolegang etter endt grunnskoleutdanning på Sennepsfrøskolen.

Tross 5 måneder med koronastengt skole har årets avgangskull fått noen av de beste eksamensresultatene noensinne. Det er ikke verst for elevene som kommer fra svært utsatte bakgrunner, ofte har analfabete foreldre og manglende støtteapparat hjemme.

Noro og Faniry har hatt en vellykket Norgestur med tettpakket program i både Stavanger og Bergen. De har besøkt gamle venner og trofaste støttespillere, blitt kjent med nye potensielle samarbeidspartnere, og ikke minst brukt tiden til å bli bedre kjent med det nye styret i skolens støtteforening.

Da fire lærerstudenter ved NLA Høgskolen i Oslo reiste 9.500 km for å ha praksis på en gassisk barneskole, ble de overrasket over å finne et læringsmiljø som var så likt det de kjente fra Norge.