Skoleledelsen på Norgesbesøk

27.05.2022
Rektor Noro, styreleder i Støtteforeningen Gro Smørdal, og engelsklærer Faniry sammen i Stavanger
Rektor Noro, styreleder i Støtteforeningen Gro Smørdal, og engelsklærer Faniry sammen i Stavanger

Noro og Faniry har hatt en vellykket Norgestur med tettpakket program i både Stavanger og Bergen. De har besøkt gamle venner og trofaste støttespillere, blitt kjent med nye potensielle samarbeidspartnere, og ikke minst brukt tiden til å bli bedre kjent med det nye styret i skolens støtteforening. 

Styreleder i skolens støtteforening i Norge som har organisert turen, Gro Smørdal, beskriver besøket som svært verdifullt. Det er stort engasjement for felles planer for skolens fremtid.

I tillegg til å få tid til styremøter, strategimøter, team-building, sight-seeing og 17. mai-feiring, besøkte delegasjonen fra Madagaskar sine samarbeidspartnere i Nylund skole, VID vitenskapelige høyskole, Hakkebakkeskogen barnehage, Rotaryforeningen i Harfsfjord, NLA-høyskolen i Bergen, og Grieg Foundation i Bergen. 

Skolens fremtid har vært i fokus på turen. 

Dermed ble det også møte med sivilagronom Arne Dragsund på Gandal, som har gitt råd til videre satsing på jordbruksprosjektet Kanaan. Hans forslag er at skolen satser på produksjon av svin for å tjene penger til drift, samtidig som de produserer biogjødsel for økte avlinger på gården til skolemåltidet.

70 personer møtte opp på informasjonskveld 25. mai i Varden Kirke.

Lokalt eierskap og medvirkning gjør at vi i støtteforeningen kan bidra til å skape et best mulig prosjekt og større gjennomslagskraft for målgruppen vår, og den viktigste grunnen til at prosjektet og samarbeidet har vart i nesten 30 år.

Nå er vi et nytt styre her i støtteforeningen i Norge. Og samtidig som vi skal jobbe for å opprettholde det tilbudet skolen har for barna og nærmiljøet i dag, skal vi jobbe for at skolen skal kunne stå på egne ben i fremtiden. Men, det tar tid, det må både vi som administrerer dette og dere som støtter oss i arbeidet, være klar over.

Godt samarbeid med NMS Exchange

Intensiv-sykepleier, praksis-fasilitator og studiekoordinator for de norske studentene som kommer til ulike institusjoner på Antsirabe for å ha sin studiepraksis, Siri Nyen Sandstø, fortalte om hvordan Noro og ikke minst Faniry, som snakker flytende engelsk, bidrar til at de norske studentene som har sin praksis på Sennepsfrøskolen, har vært blant de mest fornøyde gjennom mange år.

NMS Exchange har siden 2011 samarbeidet om praksis for lærer-, barnehagelærer, og sykepleierstudenter på Madagaskar gjennom sitt utvekslingsprogram. Siden 2011 har NMS Exchange tatt imot studenter gjennom Lovasoa Cross-Cultural Competence Center på Madagaskar.

- Sennepsfrøskolen skiller seg ut blant våre partnerinstitusjoner ved å være så flinke til å ta de norske elevene imot. De sørger for at praksisstudentene får et engasjerende, spennende og lærerikt opphold, fortalte Siri som deltok på storskjerm via Teams, og benyttet anledningen for å takke den gassiske ledelsen for et godt samarbeidsforhold.

Lærerstudent Ola Egeland fra NLA Høgskolen i Oslo hadde sendt inn videohilsen med sine inntrykk fra sin praksisperiode i mars i år.

70 personer møtte opp til informasjonsmøte i Varden kirke 25. mai.
70 personer møtte opp til informasjonsmøte i Varden kirke 25. mai.
Seminar på VID vitenskapelige høyskole
Seminar på VID vitenskapelige høyskole
Møte med president Kjetil Galtung i Rotaryforeningen i Harfsfjord
Møte med president Kjetil Galtung i Rotaryforeningen i Harfsfjord

Bli giver?