Kun én av tre fullfører grunnskolen på Madagaskar

07.03.2023
Foto med tillatelse fra Pierrot Men
Foto med tillatelse fra Pierrot Men

Madagaskar står overfor betydelige utfordringer når det gjelder å gi tilgang til grunnutdanning. I følge UNICEF fullfører bare ett av tre gassiske barn grunnskole-utdanningen sin, og jenter er spesielt vanskeligstilt. 

Mangelen på tilgang til utdanning har en betydelig innvirkning på barns fremtid og bidrar til å opprettholde fattigdomssirkelen i verdens 4. fattigste land.   

Det er mange grunner til at så mange barn på Madagaskar ikke har tilgang til grunnskoleutdanning.  Disse inkluderer fattigdom, mangel på infrastruktur og utilstrekkelig finansiering av utdanning. Selv om den gassiske regjeringen innførte tiltak i 2013 for å gjøre grunnutdanning gratis for alle, viser tall fra UNICEF at familier likevel må betale 40% av kostnadene knyttet til barnas utdanning, som uniformer, lærebøker, skrivebok, blyant og transport. 

Dette blir en stor barriere for mange når vi vet at 81% av befolkningen på Madagaskar lever under fattigdomsgrensen på 1,9 amerikanske dollar til dagen. Som et resultat blir mange barn tvunget til å jobbe for å forsørge familiene sine i stedet for å få utdanningen de har rett på.

Tidlig ekteskap er en annen faktor som bidrar til høyt frafall i den gassiske skolen, særlig blant jenter. På Madagaskar er barneekteskap utbredt, og 48 % av jenter gifter seg før de fyller 18 år. Når de først har giftet seg, går det ikke lang tid før de får sitt første barn, og dermed blir tvunget til å slutte på skolen til fordel for et liv med fokus på å ta seg av hus og hjem.

Mangel på kvalifiserte lærere fører til frafall

Det er ikke bare foreldre som har problemer med å betale for barnas skolegang. De offentlige skolene mangler ofte midler til å holde grunnleggende infrastruktur som klasserom, toaletter og tilgang på rent vann, for ikke å snakke om mangelen på kvalifiserte lærere som kan hjelpe elevene til å lære det de skal på skolen. 

I følge UNICEF har kun 3% av lærerne som underviser i gassiske skoler offisiell lærerutdanning. Uten tilstrekkelige ressurser sliter barna med å lære, og motløse barn dropper ut av skolen.

Kun 3% av lærere i gassiske skoler har offisiell lærerutdanning

Til tross for den gassiske regjeringens innsats for å øke tilgangen til utdanning, dropper mange barn ut av skolen før de fullfører skoleløpet. De siste oppdaterte tallene vi har tilgang på fra UNESCO er fra 2019 da netto påmeldingsprosent i grunnskoler på Madagaskar var på 76%, mens fullføringsgraden kun var 50%.

Barn som ikke fullfører skolegangen har mindre sjanse for å få seg arbeid med en lønn å leve av når de blir eldre.

Hvorfor er grunnskoleutdanning så viktig?

Mangel på tilgang til grunnskoleutdanning kan bidra til fattigdomssyklusen på Madagaskar på flere måter. For det første mangler barn som ikke går på skole muligheten til å utvikle ferdighetene og kunnskapen de trenger for å få seg et godt arbeid. Dessuten handler ikke bare utdanning om å lære å lese og skrive, men om å få grunnleggende kunnskaper, om egne rettigheter, og om hygiene og egen helse. 

På skolen lærer barna også å samarbeide, tenke selv, og de får utvidet det som ofte er en smal horisont.

Fordi mennesker som lever i fattigdom ofte mangler tilgang til helt basiske ressurser og muligheter som utdanning, helsetjenester og jobbmuligheter, blir de forhindret fra å bryte denne fattigdomssirkelen og skape seg et bedre liv.  "Fattigdomssirkelen" er gjerne begrepet som brukes for å beskrive hvordan fenomenet fattigdom liksom foreviges, ofte på tvers av generasjoner, og blir en selvforsterkende tilstand. 

Sennepsfrøskolen bidrar til å bryte den gassiske fattigdomssirkelen

Derfor jobber Sennepsfrøskolen med å gi kvalitetsutdanning til barn fra vanskeligstilte familier. Alle de 20 lærerne på skolen har fått finansiert 3-årig lærerutdannelse, og elevene får læremateriellet de trenger til å følge undervisningen, gratis.  

For unge voksne som har fullført grunnskoleutdanningen sin, kan yrkesopplæring være den beste måten å støtte dem på og bryte fattigdomssyklusen. Derfor har vi også programmer der avgangselever kan få stipend til å ta praktisk, yrkesopplæring som gir dem ferdighetene og kunnskapen de trenger for å lykkes i spesifikke yrker eller bransjer. 

Ved å investere i yrkesopplæring kan vi bidra til å gi unge voksne på Madagaskar ferdighetene og kunnskapen de trenger for å lykkes i livet og bidra til økonomien.

Har du lyst til å gjøre en forskjell i livene til barn på Madagaskar? 

Du kan bli med å støtte vår innsats for å gi grunnskoleutdanning og yrkesopplæring av høy kvalitet til vanskeligstilte ungdommer i Antsirabe.

Ved å donere til vår sak, hjelper du oss med å bryte fattigdomssirkelen og gi unge mennesker de ferdigheter og kunnskaper de trenger for å lykkes i livet. 

Enten det er å finansiere et barns grunnskoleutdanning, støtte våre yrkesopplæringsprogrammer eller gi ressurser til lærerne våre, vil bidraget ditt ha en betydelig innvirkning på livene til disse barna.

Bli med oss i vårt oppdrag for å fremme utdanning, likestilling og sosial rettferdighet for alle barn!

Bli giver?