Grieg Foundation finansierer nytt IT-prosjekt

01.11.2022

Stiftelsen Grieg Foundation i Bergen gir 130.000 i støtte til prosjektet "Økt digital kompetanse og språkkunnskaper på Sennepsfrøskolen"! Målet med prosjektet er å utstyre elevene med verdifulle ferdigheter som kan gi jobbmuligheter etter endt skolegang. 

Fremtiden er digital - også på Madagaskar

Digitale ferdigheter kan være en nøkkel til å løfte enkeltmennesker ut av fattigdom. Grieg Foundation har inngått et samarbeid med Sennepsfrøskolen om å dekke utgifter til lærerkrefter, strøm og internett i en tre-års periode. Laptoper og annet teknisk utstyr donert fra selskaper i Stavanger, skal brukes til å realisere prosjektet.

Med økte språkkunnskaper i engelsk, fransk og kanskje også kinesisk, og grunnleggende digitale ferdigheter som etter hvert kan brukes som utgangspunkt for videre kursing i mer spesialisert kunnskap som programmering, og tilgang til PC og internett, åpnes en helt ny verden for elevene. 

- Digital kompetanse er viktig for livslang læring. Hvert år får 18 jenter støtte fra Rotaryforeningen i Harfsfjord Stavanger (tidligere Gandsfjord Rotaryklubb) til videregående skolegang på statens offentlige skole. Den digitale kompetansen jentene får på Sennepsfrøskolen, vil gi disse elevene et stort fortrinn dersom de senere skulle bli universitetsstudenter. For å ta del i et moderne arbeidsliv på Madagaskar er digitale ferdigheter essensielt, heter det i søknaden som fikk gjennomslag i desember 2022. 

Prosjektet iverksettes i løpet av høsten 2023.

Les om tildelingen på Grieg Foundation sine nettsider

Bli giver?