En praksisstudents bekjennelser

21.03.2022

Da fire lærerstudenter ved NLA Høgskolen i Oslo reiste 9.500 km for å ha praksis på en gassisk barneskole, ble de overrasket over å finne et læringsmiljø som var så likt det de kjente fra Norge. 

– Det første vi opplevde var å komme inn i et klasserom hvor en kjempeflink lærer hadde undervisning i matte. Klassen var delt inn i små grupper som hadde hver sin tavle. Elevene brukte lang tid og samarbeidet om oppgavene de fikk fra læreren. Det var akkurat som om det skulle ha vært tatt ut av LK20 – den nye læreplanen vi fikk i norsk skole for to år siden, sier Ola Egeland fra Kverneland som går tredje året på lærerutdanningen på NLA Høgskolen i Oslo.

Elevene på Sennepsfrøskolen har enormt med energi! De er tydelig veldig gira på å være på skolen, delta i undervisningen, og lære

Sammen med studiekameratene Sivert Madland (på bildet), Ola Egeland, Ruben Bakkevik og Markus Loka har han akkurat gjort seg ferdig med tre ukers praksis på Sennepsfrøskolen når han Facetimer oss, koblet opp på Wifi i skolens bibliotek. 

– Vi ser at det pedagogiske fokuset er ganske likt slik det har vært i den norske skolen de siste årene. Det hadde vi ikke forventet å se i det hele tatt, sier Sivert. 

De fire studentene hadde nemlig hørt om «papegøyepedagogikken» og sett for seg en læringssituasjon der "læreren står og snakker i to timer mens elevene må sitte musestille, høre på, og adlyde", men opplevde elevene på Sennepsfrøskolen som veldig delaktige i undervisningen. 

Grunnen til den norske innflytelsen på læringsmiljøet er blant annet at rektor Noro har vært på flere studieturer til Norge. Praksisen med å organisere elever i mindre grupper, la dem prøve seg frem og utforske oppgavene selv, har hun iverksatt på egen skole for lenge siden. 

I tillegg til å lede Sennepsfrøskolen, er hun koordinator for alle privatskoler i Vakinakaratra-regionen, og hun er ansvarlig for å holde rektorer og lærere oppdatert i pedagogikk og didaktikk i samtlige provinser på Madagaskar.

–  Som lærer er det veldig kjekt å ha elever som har lyst til å høre etter og være med på opplegget du har planlagt. Elevene på Sennepsfrøskolen har enormt med energi! De er tydelig veldig gira på å være på skolen, delta i undervisningen, og lære, forteller Sivert.

De fire lærerstudentene som har hatt praksis i Norge også, sier at stemningen er litt annerledes her enn hjemme:

–  I norske klasserom er det ikke alle elever som er like motiverte. I hvert fall ikke i alle fag, avslutter Sivert. 

Bli giver?